Record details

Title keyword
    Drahých
Monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Světová naleziště drahých amenů
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce světová naleziště drahých kamenů
    Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství
    Mediaevalia archaeologica 6. Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty
    Mineralogie a petrografie drahých kamenů z okolí Měděnce
    O drahých kamenech
    Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden
Article
    Archeologický výzkum středověké těžby drahých kamenů u Ciboušova v Krušných horách
    Dobývání a řezba drahých kamenů z naleziště u Ciboušova ve středověku
    Gemmologická a genetická klasifikácia drahých a ozdobných kameňov Slovenska
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Iontově selektivní elektrody v analytice drahých kovů
    K nejstarší historii drahých kamenů
    Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě
    Kapitoly z dějin hutnictví barevných a drahých kovů. III. Část
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    Možnosti odbytu produktů s obsahem drahých kovů a kovů skupiny platiny v Evropě
    Naleziště drahých kamenů v Krušných horách
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Novinky ze světa drahých kamenů
    Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu
    Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Použití drahých kamenů ve šperku a ozdobných předmětech
    Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Přehled dřívějšího dolování drahých kovů v Jeseníkách a jeho ložiskové základny
    Přírůstky drahých kamenů v mineralogických sbírkách Národního muzea v Praze
    Rudolf II. a sběr drahých kamenů
    Společenský význam těžby drahých kamenů v ČSSR a jejich zpracování ve špercích
    Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou)
    Svět drahých kamenů
    Svět drahých kamenů
    Svět drahých kamenů
    Syntéza drahých kamenů
    Ťažba a spracovanie drahých a farebných kovov na Slovensku. II
    Ťažba a spracovanie drahých kovov na Slovensku
    Určování drahých kamenů
    Vlastnosti drahých kamenů
    Vliv ionizujícího záření na fyzikální vlastnosti drahých kamenů
    Výskyt rud barevných a drahých kovů a jejich vliv na osídlení Podblanicka
    Výskyt stopových vzácných prvkov a drahých kovov v ťažených sírnikovych rudách na Slovensku
    Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů
    Využití výplně krušnohorských hydrotermálních žil jako drahých kamenů ve středověku
    Výzkum čs. trhu drahých a ozdobných kamenů
    Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. Dokonč.
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. II
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. III
    Získávání drahých kovů z kyanidových výluhů koncentrátu Čelina cementací
Serial
    Minerál : svět nerostů a drahých kamenů
    Minerál, svět nerostů a drahých kamenů