Record details

Title keyword
    Družba
Article
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Družba nevermore!
    Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia)
    Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia)
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Inženierskogeologické podmienky výstavby sídelného aglomerátu Východné Mesto - sídlisko Družba v Košiciach
    Měření objemové magnetické susceptibility in situ na dole Družba v sokolovské pánvi
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi