Record details

Title keyword
    Druhotných
Monograph
    Analýza stavu využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin v regionech ČR - závěrečná zpráva plnění úkolu č. 4 Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
    Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc
    Ekologické možnosti využívání druhotných surovin ve stavebnictví a jiných odvětvích
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin
Article
    Buštěhradská halda - zdroj druhotných surovin
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
    Mezinárodní sympozium o odpadních a druhotných surovinách 1992
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR
    Parageneze druhotných železnatých, hořečnatých a manganatých síranů z Chvaletic
    Perspektivy získávání kovů z druhotných surovin
    Problematika druhotných kovonosných surovin ve výrobě olova
    Vyšším využitím druhotných surovin ve sklářství za úsporu paliv, energie a devizových prostředků
    Využití druhotných surovin ve sklářství
    Využitie druhotných surovín a ochrana životného prostredia
    Zonální asociace druhotných minerálů z kladenských hořících hald