Record details

Title keyword
    Druhové
Article
    Aplikace shlukové analýzy při zpracování druhové diverzity rodu Cenosphaera (Radiolaria), (34-12 Pohořelice)
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na dlouhodobou acidifikaci lesních půd
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače