Record details

Title keyword
    Dušan
Article
    Dušan Ďurica pětašedesátiletý
    Dušan Kubíny šesťdesiatnik
    Ing. Dušan Ďurica, CSc., fünfundfünfzigjährig
    Sedmdesátník RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa