Record details

Title keyword
    Durbachitických
Article
    Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
    Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu