Record details

Title keyword
    Ekonomice
Article
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin
    Lehké neželezné kovy ve světové ekonomice
    Mezinárodní konference o ekonomice nerostných surovin a geologicko-průzkumných prací
    Problém dlouhodobého rozvoje surovinových zdrojů v československé ekonomice
    Stříbro ve světové ekonomice
    Význam a hodnota geologických informací v tranzitivní ekonomice
    Vzácné prvky v ekonomice nerostných surovin