Record details

Title keyword
    Ekotony
Article
    Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
    Ekotony jako dynamická součást nivní krajiny