Record details

Title keyword
    Energetická
Monograph
    Břidlicový plyn. Energetická revoluce?
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Energetická koncepce ČR : Otázky ropného zlomu a jeho dopadu na chod společnosti : zpráva pro Nezávislou energetickou komisi při Úřadu vlády ČR
Article
    Energetická bezpečnost České republiky : rizika a výhledy
    Energetická bilance impaktového a ostatních geologických procesů
    Evropská a slovenská energetická politika
    Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika)