Record details

Title keyword
    Epigenetické
Article
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Epigenetické zčervenání vápenců - doklad teplého humidního klimatu
    Fe-dolomit-kremeň-sulfidické epigenetické žilné ložiská v perme severného gemerika