Record details

Title keyword
    Erlanů
Article
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Nové nálezy z erlánů u Moravských Bránic
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
    Základní chemická charakterizace erlanů a mramorů sušicko-votické a českokrumlovské pestré jednotky moldanubika