Record details

Title keyword
    Evoluční
Monograph
    Dynamická a evoluční geomorfologie
Article
    Doplní nález savčí čelisti evoluční teorii?
    Evoluční energie zemských planet
    Přepisování evoluční historie lidského rodu : revoluce v paleoantropologii v roce 2013
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam
    Změny v přepracování sedimentů: důkaz kambrické evoluční exploze