Record details

Title keyword
    Exkurze
Monograph
    12. geologická exkurze 'Silur a devon Barrandovských skal a Přídolí'
    editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 20, ISBN 978-80-87139-00-4
    editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 21, Mikuláš, Geologie a paleontologie Doupovských hor, ISBN 978-80-7399-403-7
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma: exkurzní průvodce
    První mezinárodní stratotyp: hranice silur-devon, Geologická exkurze do okolí Radotína, Karlštejna a Suchomast
Article
    9. zasedání sedimentologů v Cáchách a geologická exkurze do hnědouhelného povrchového velkolomu Hambach v dolnorýnské pánvi (SRN)
    10. exkurze uhelně geologického semináře
    16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu
    Botanické exkurze na ostravské haldy
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska : exkurze č. 2 "Granitově horská"
    Exkurze č. 3 'Západní Šumava' - Za geologií Pootavím a Povydřím
    Exkurze do neovulkanických oblastí Českého masívu
    Exkurze do siluru a devonu velkého a malého Kavkazu
    Exkurze do slezské a podslezské jednotky vnějších Západních Karpat
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Exkurze na rekonstrukci Smetanova nábřeží
    Exkurze na stavbu sběrače
    Exkurze na stavbu stanice metra Vltavská
    Exkurze odborné skupiny inženýrské geologie
    'Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika'
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Exkurze Sljudjanka
    Geologická exkurze do chráněného území Tiché údolí v severním předpolí Prahy
    Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou
    Geologická exkurze do údolí Radotínského potoka
    Geologické a komplexní exkurze do krasových oblastí
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geologicko-geomorfologická exkurze po Šumavě. II., západočeská část
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Hornická exkurze do Japonska
    Komplexní přírodovědná exkurze jako efektivní prostředek propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
    Komplexní přírodovědná exkurze: text pro kombinovanou formu vzdělávání
    Krátká exkurze na rudní ložiska Walesu
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005
    Některé poznatky z exkurze na klasické lokality elbaitu na ostrově Elba
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Podzimní geologická exkurze strhla rekord v návštěvnosti
    Výroční exkurze francouzské Asociace geologů permu na významné paleontologické naleziště
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"