Record details

Title keyword
    Expertíza
Monograph
    Expertíza - výběr stavebních materiálů přírodního původu vhodných k regulaci ozáření z přírodních zdrojů v ČR
    Ocenění seismického ohrožení na základě polynomální aproximace funkce rozdělení kmitů zrychlení na staveništi JE Temelín : expertíza
    Petrografická expertíza cementářské suroviny z DP Úpohlavy ve vztahu ke vzniku slínkových nodulí