Record details

Title keyword
    Extrakce
Article
    Extrakce geologické informace z dat DPZ
    Extrakce geotermální energie z pórovitých kolektorů
    Modelování extrakce tepla z geotermálního systému "Galanta 1"
    Některé zkušenosti z výzkumu extrakce a využívání geotermální energie ze suchých hornin