Record details

Title keyword
    Fázi
Monograph
    Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova
Article
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
    Analýza vztahu mezi geomagnetickou aktivitou a fází severoatlantické oscilace
    Biostratigrafické a paleomagnetické doklady starších fází krasovění v oblasti klasického Krasu
    Chemismus a optické vlastnosti fází systému Ag-Hg
    Doklad erupcí surtseyského typu v rané fázi vývoje Českého středohoří
    Kineticky podmíněná koexistence termodynamicky stabilních a nestabilních fází ve vodném prostředí
    Koncentrační gradienty na rozhraní fází krystal-sklo, indikátor podmínek formování silikátové taveniny měsíčních skel
    Krystalizace fází v systému pyrargyrit-proustit v hydrotermálních podmínkách
    Krystalochemie minerálních fází v systému UO3-H2O (schoepit-metaschoepite-"dehydratovaný schoepit")
    Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami
    Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
    Seizmické řezy prostých okamžitých fází a kosinů okamžitých fází
    Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou staršího stupně v Brně-Žebětíně. Poznámky k fázi Ib kultury s MMK v brněnské kotlině
    Sledování fází změn povrchu nad dobývanými ložisky sedimentárního typu
    Současný stav procesů separace fází v praxi uranových úpraven ve světě
    Souvislosti mezi rozložením převládajících větrů na zimní severní hemisféře, sluneční-geomagnetickou aktivitou a fází QBO
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Testování metody CQPA pro rozpočet minerálních fází v granitoidech
    Vertikální opakování intruzívních fází v krudumském granitovém masívu. Slavkovský les
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách