Record details

Title keyword
    Fakulty
Monograph
    Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
    Sborník 6. uhelné konference přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    Sborník prací Pedagogické Fakulty MU Brno, část A
    Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK
    Sborník VII. uhelně-geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty University
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    Študentská vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov
    Študentská veděcká konferencia pro príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Article
    30 let Katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    Formy a výsledky spolupráce Hornicko-geologické fakulty s Rudnými doly a Magnezitovými závody
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Geologická knihovna Přírodovědecké fakulty UK v Praze
    K historii a významu mineralogicko-petrografických sbírek přírodovědecké fakulty UJEP : vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    K rozvoju vedy a výskumu Environmentánej sekcie Prírodovedeckej fakulty UK
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Poznámky k histórii Baníckej fakulty VŠT Košice od jej vzniku po dnešok
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Výsledky výskumnej činnosti katedry geológie a mineralógie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1980-1985
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty
    Vývoj mineralógie a petrológie na Slovensku : K 50. výročiu Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Serial
    Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M)
    Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Geografie - Geologie
    Vědecké publikace fakulty stavební VŠB-TU Ostrava
    Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach
    Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy