Record details

Title keyword
    Fe-Ti
Article
    Bázické dajkovité intrúzie v oblasti Hnilčíka a Závadky s magmatickými akumuláciami Fe-Ti minerálov
    Effect of elemental composition of Fe-Ti oxides on their thermomagnetic curves
    Effect of Elemental Composition of Fe-Ti Oxides on their Thermomagnetic Curves
    Fe-Ti magnetic minerals of basaltic rocks: a study of their nature and composition
    Fe-Ti oxides in selected volcanic rocks of the České středohoří Mts
    Fe-Ti Oxides in selectes Volcanic Rocks of the České Středohoří Mts
    Macrocrystic corundum and Fe-Ti oxide minerals entrained in alkali basalts from the Eger (Ohře) Rift: Mg−Fe.sup.3+./sup.-rich ilmenite as tracer of an oxidized upper mantle
    Praktické použitie Fe-Ti oxidového geotermobarometra (zjednodušený výpočet hodnot Xusp a Xilm)
    Určenie Curieho teplôt a magnetického fázového stavu Fe a Fe-Ti minerálov z meraní teplotných zmien ich magnetickej susceptibility