Record details

Title keyword
    Formace
Monograph
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Article
    1. celostátní konference "Uhlonosné formace Československa"
    Barytové formace Českého masívu
    Baškirská ložiska stratiformní kyzové formace
    Fluoritové formace Českého masívu
    K zájmu Johanna Wolfganga von Goethe o geologické formace Čech
    Krásnohorsko-milešovská "Au-Sb formace"
    Litostratigrafie a ložiskové prognózy podloží flyšové formace ve střední části Zábřežské vrchoviny
    Mineralizace kasiterit-sulfidické formace na Hoře sv. Šebestiána v Krušných horách
    Minerogeneze ložiska kassiterit-sulfidické formace Hora sv. Kateřiny v Krušných horách
    Podmínky vzniku tzv. "Au-Sb formace " v oblasti Krásnohorsko-milešovské ve středních Čechách
    Příčiny nízkých kovnatostí rud jesenických ložisek stratiformní kyzové formace
    Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy (22-12 Březnice)
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?