Record details

Title keyword
    Fosilných
Article
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Rádiouhlíkové datovanie pochovaných a fosilných pôd kvartéru západných Karpát
    Stratigrafia a typológia fosílnych pôd mladédo mpleistocénu v sprašovych pokryvoch na Podunajskej nížine