Record details

Title keyword
    Fosforu
Monograph
    Obsah veškerého rozluštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
    Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah veškerého ruzpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
Article
    Bilance fosforu ve vodárenské nádrži Římov
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice)
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu
    Přibyslavický peraluminiový granit - geochemická anomálie fosforu v Českém masívu
    Rozdíly v odtoku dusíku, síry a fosforu z povodí při různém antropogenním zatížení krajiny
    Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Význam stanovení celkového fosforu při hodnocení jakosti vody