Record details

Title keyword
    Fosilie
Monograph
    Fosilie ze sbírek Severočeského muzea/Oldřich Hamera - Monotypy
Article
    Fosilie v kalcitových glomeroblastech ve fylitech vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Lapides figurati na konci dvacátého století : fosilie jako biologické objekty
    Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosílií. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
    Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosilií (14-23 Králíky)
    Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve
    A problematic fossil from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)./Problematická fosílie ze středního kambria Barrandienu
    Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR)
    Rostlinné fosílie z nemetamorfovaného staršího paleozoika Čech a Moravy