Record details

Title keyword
    Frakci
Article
    Metody separace monominerálních frakcí
    Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvství
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Transformační procesy v půdní jílové frakci
    Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu