Record details

Title keyword
    Frakcionace
Article
    Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu
    Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu v Rusku
    Frakcionace vzácných zemin při zvětrávání hornin
    Frakcionace weinsberského granitu na Šumavě
    Prvková a izotopická frakcionace během laserové ablace geologických vzorků metodou ICP-MS
    Prvková a izotopická frakcionace při analýze metodou ICP-MS, zejména během laserové ablace geologických vzorků
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masívu