Record details

Title keyword
    František
Monograph
    Africká sbírka. František Vladimír Foit
    František Kretz (1859-1929) - sběratel, národopisec, novinář
Article
    Contribution of Czech Scientists to the geological exploration of the Tyrol area - František Pošepný (1836-1895)
    Člen korespondent ČSAV František Fiala již není mezi námi
    Člen korespondent ČSAV František Fiala osmdesátníkem
    Docent Dr. František Pauk zemřel
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    František Koláček
    František Kretschmer 1848-1921
    František Kretz a sbírka lidového textilu a lidového šperku Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea v Praze.
    František Pošepný (1836-1895)
    František Pošepný a geochemie : k 150. výročí narození
    František Pošepný a jeho ascensní teorie o vzniku rudních žil
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    František Říkovský
    František Slavík 1876-1957
    František Vitásek
    František Xaver Zippe - rodák z Kytlic v severních Čechách
    Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha
    In memoriam RNDr. František Holý, CSc. (3. 11. 1935 - 2. 8. 1984)
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Jubilujúci prof. Ing. František Čech, DrSc
    Memorial of František Čech 1929-1995
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    OLDŘICH KOTYZA, FRANTIŠEK CVRK, VLASTIMIL PAŽOUREK: Historické povodně na dolním Labi a Vltavě
    Prof. Dr. František Dvorský 1846-1917
    Prof. Dr. František Němejc, DrSc. : corresponding member of the Czechoslovak Academy of Sciences : founder of the modern Czech and Slovak palaeobotanical school
    Prof. dr. František Němejc zůstane mezi námi... (12.6.1901 - 7.3.1976)
    Prof. Ing. František Čech, DrSc. - sixty years old
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (17.8.1929-4.9.1995)
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (1929-1995)
    Prof. RNDr. František Fediuk, CSc., šedesátiletý
    Profesor František Pošepný a jeho odkaz (ke 100. výročí jeho úmrtí)
    RNDr. František Novák oslavil šedesátiny
    RNDr. František Reichmann - 60 let
    RNDr. František Skřivánek pětasedmdesátiletý
    Der tschechische Geologe František Pošepný und seine Aszedenztheorie der Entstehung von Erzlagerstätten
    Univ. prof. RNDr. František Němec v mé paměti
    Vklad češskich geologov v geologičeskom issledovanii Tirolja - František Pošepny (1836-1895)
    Významné osobnosti - František Pošepný
    Zemřel František Peštál, významný sběratel minerálů v Třebíči
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
    Zemřel RNDr. František Reichmann (7.2.1935 - 28.12.1999)
    Zemřel RNDr. František Valín, CSc.