Record details

Title keyword
    Františka
Monograph
    Jubilejní sborník přednášek k 90. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví, k 110. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Františka Čechury, DrSc., k 90. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Karla Neseta, DrSc
Article
    60. narozeniny RNDr. Františka Reichmanna
    85 let člena korespondenta ČSAV Františka Fialy
    150 let od narození významného moravského mineraloga, prof. Dr. Františka Dvorského
    160 let od narození Františka Šafránka
    Bibliografie RNDr. Františka Nováka, CSc.
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    Geologický pavilon prof. Františka Pošepného
    In memoriam Františka Peštála st. (1903-1977)
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    K šedesátinám Prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc.
    K šedesátinám profesora Františka Fediuka
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc.
    K šedesátým narozeninám profesora Františka Fediuka
    K třicátému výročí úmrtí akademika Františka Slavíka
    K úmrtí Františka Reichmanna
    K životnímu jubileu RNDr. Františka Nováka, CSc.
    K životu a dílu Františka Pošepného (1836-1895)
    Ke stému výročí smrti geologa Františka Pošepného
    Keramická sbírka Františka Kretze ve fondech Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea.
    Mineralogická sbírka prof. Františka Pošepného a Národní muzeum
    Mineralogické výskumy Františka Ulricha na Slovensku
    Mineralogický dar Františka barona Kasky Národnímu muzeu
    Názory Františka Pošepného na vznik rudních ložisek
    Oslavy 160. výročí narození Františka Pošepného se konaly v Českém geologickém ústavu
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Příspěvek k poznání osobnosti Františka Pošepného
    Sedmdesátiny RNDr. Františka Nováka
    Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
    Sté výročí smrti Františka Pošepného
    Šedesátiny RNDr. Františka Chmelíka, CSc.
    Tradice Františka Pošepného na Vysoké škole báňské v Ostravě
    Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov
    Vzpomínka na doc. RNDr. Františka Pauka, CSc.
    Vzpomínka na docenta RNDr. Františka Řehoře, CSc.
    Vzpomínka na Františka Peštála (1903-1977)
    Vzpomínka na mineraloga a petrografa univ. prof. RNDr. Františka Němce
    Vzpomínka na profesora Františka Čecha
    Vzpomínka na RNDr. Františka Fialu, DrSc. (1903-1990)
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna
    Vzpomínka na sběratele Františka Hrůzu (24.10.1929 - 11.6.1982)
    Zamyšlení nad vědeckým a pedagogickým dílem Františka Pošepného
    Životní jubileum Františka Valína