Record details

Title keyword
    Geol
Monograph
    Hydrochemický a hydrogeologický monitoring v rámci 2. etapy výběru testovacích polygonů.Závěrečná zpráva projektu "Provedení geol. a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa"
    The Mediterranean Tethys and the development of new concepts of top-down tectonics: 32nd Int. Geol. Congr.,Abs. Vol., pt.1, CD,
    Sborník abstrakt 2.sjezdu České geol. společnosti
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 3.Sjezdu České geol. spol
    Vysvětlivky k základní geol. mapě ČR 1: 25 000, list Dobřany 21-222
Article
    Comment on Dörr and Zulauf: Elevator tectonics and orogenic collapse of a Tibetan-style plateau in the European Variscides: the role of the Bohemian shear zone. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2010) 99: 299-325
    Diskuse k práci Hladil, J. et al.: Carbonate ramp environment... Bull. Soc. belge Géol., 100/1-2, 1991, 57-199.
    Erratum in der Publikation "Petrographie, Geochemie und geotektonische Einstufung des miozänen Vulkanismus im Steirischen Becken (Österreich)" veröffentlicht in den Abh. Geol. B.-A., 56/1, s.419-434
Serial
    Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.
    Acta Musei Moraviae, Sci. geol.
    Ann. sci. Univ. Besançon. Géol. Mém.
    Arch. Lagerstättenforsch. Geol. Bundesanst.
    Bjull. Mosk. Obšč. Ispyt. Prir.. Otd. geol.
    Bulletin (Comm. Carte géol. Monde)
    Econ. Geol. Monogr. (New Haven)
    Folia Univ. Masaryk. brun., Geol.
    Folia Univ. Purkyn. brun., Geol.
    Geol. Hydrometalurg. Uranu
    Geol. int.
    Geol. výzk. Mor. Slez.
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000
    Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r.1999
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r.2000
    Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006
    J. geol. Soc. Iraq
    Journal metamorphic Geol
    Journal of the Czech Geol. Soc.
    Occ. Pap. Geol. Inst. Hung.
    Petrology struct. Geol.
    Práce Výzk. Úst. geol. Inž.
    Sonderveröff. Geol. Inst. Univ. Köln
    Sver. geol. Unders. Rapp. o. medd.
    Uhlí - Rudy - Geol. Průzk.
    Západ. Karpaty, Sér. Hydrogeol. inž. Geol. geotermál. Energ.
    Zpr. geol. Výzk. v r. 2004
    Zpravodaj (Geol. Pavilon F. Pošepného VŠB-TU Ostrava).