Record details

Title keyword
    Gór
Monograph
    Geomorfologija gor i rovin: vzaimosvjazi i vzaimodejstvije
    III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. Paleośrodowiska i zmiany roślinności terenów podgórskich i polskich gór
    Paleomagnetyzm i rotacje tektoniczne skal dewonskich Morawskiego krasu (strefa Slasko-Morawska, Czechy) W nawiazaniu do tektoniki waryscyjskiej Gór Swietokrzyskich
    Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych
Article
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    Konfrontacja zdjecia satelitarnego z mapą geplogiczną Karkonoszy i gór Izerskich; próba interpretacji tektoniky dysjunktywnej
    Lupki Radzimowickie Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie): charakterystyka litofacjalna zmetamorfizowanych osadów rowu oceanicznego
    Metamorfičeskaja zonal'nosť v kristallinikume Suchi i vysokotemperaturnyj avtometasomatoz v glinozemistych granitach Stražovskich gor
    Migmatytyzacja w gnejsach północnej częšci gór Sowich
    Mikroflora z paragnejsów gór Sowich (Sudety)
    Pískovcové útvary v Národním parku Gór Stołowych
    Sostav i strojenije prodol'nych tektoničeskich zon uranovych mestoroždenij Rudnych gor
    Studium petrofyzično-geochemiczne krystaliniku wybranych gór trzonomych (Tatry, Małe Karpaty, Niskie tatry, Gemerydy) oraz utworów podloźa krystalicznegoprzedgórza Karpat
    Znaczenie karbonu dolniego Gór Kaszawskich dla budowy i rozwoju Sudetów zachodnich