Record details

Title keyword
    GP
Monograph
    Uspořádání měřického archivu GP Rýmařov
Article
    Geologicko-průzkumná činnost GP Ostrava v moravské části Jihomoravské lignitové pánve
    Hlavní ložiskové výsledky GP Ostrava v letech 1981 až 1985
    Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli