Record details

Title keyword
    Gahnitu
Article
    Separace gahnitu z Křižanovic
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu