Record details

Title keyword
    Geobiocenologická
Monograph
    Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace
    Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky
Article
    Geobiocenologická typizace Vihorlatu před téměř 40 lety - výzva k návratu
    Geobiocenologická typizace Žďárských vrchů v návaznosti na Svrateckou hornatinu
    Geobiocenologická typologie krajiny