Record details

Title keyword
    Geochemických
Monograph
    Mapy geochemických vlastností povrchových vod (pH, sirany, arsen, berylium, kadmium, zinek) 1: 2 000 000
    Souhrnné zpracování geochemických a mineralogických dat z karbonátových konkrecí a pevných karbonátových poloh v lomu Bílina
Article
    Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS
    Členění sedimentů Severočeské hnědouhelné pánve na základě geochemických a mineralogických kritérií
    Detailní prospekce geochemických a šlichových anomálií v Mosambiku
    Homogenizace geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Interpretace geochemických dat ve Vinogradovově ústavu v Irkutsku
    Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Matematicko-statistické zpracování geochemických dat na lokalitě Narysov - Žežice
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
    O možnostiach fyzikálneho výkladu geochemických javov
    Optimalizace geochemických procesů v krajině
    Počítače a zpracování geochemických dat
    Poznatky o zpracování geofyzikálních a geochemických dat ve Velké Británii
    Poznatky z ověřování geofyzikálních a geochemických anomálií v severní části vrbenské skupiny
    Programové možnosti zpracování geochemických dat ve výpočetním středisku stavební geologie Praha
    Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov) (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Příprava geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Původ a tektonomagmatická pozice hornin nasavrckého plutonického komplexu podle geochemických kriterií
    Rozvoj geochemických výzkumů
    Stanovení koeficientu korelace malých souborů geochemických dat
    Stav, výsledky a koncepcia regionálnych geochemických vyhľadávacích prác v Západných Karpatoch
    Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko (24-21 Jevíčko)
    Studium kontaminace geochemických vzorků způsobené otěrem z homogenizačních zařízení
    Úloha modelu v interpretaci geofyzikálních a geochemických dat
    Uplatnění metod vícerozměrné analýzy při zpracování petrologických a geochemických dat
    Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat
    Výsledky doterajších geochemických prác v oblasti Kremnice
    Vývoj a perspektivy v sestrojování polyelementních geochemických map v SSSR
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Základná charakteristika geochemických aureol ložiská Zlatá Baňa
    Zpracování geochemických prospekčních dat