Record details

Title keyword
    Geochronologie
Monograph
    Studium původu klastických sedimentů barrandienského středního devonu: geochronologie detritických zirkonů pomocí laserové ablace ICPMS
Article
    10 let radiouhlíkové geochronologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
    Caractérisation géochimique et géochronologie des precurseurs varisques de Boheme Centrale
    Fyzikální a chemické základy geochronologie
    Geochronologie a geologie granitu Zvůle (23-34 Jindřichův Hradec)
    Geochronologie a geologie granitu Zvůle
    Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny (24-33 Moravský Krumlov)
    Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Re-Os geochemie a geochronologie ranského gabro-peridotitového masívu, Český masív