Record details

Title keyword
    Geodézie
Monograph
    Digitální sborník Konference Společnosti důlních měřičů a geologů /14./. 100. výročí založení Stolice geodezie a důlního měřictví
    Geodézie. Souřadnicové systémy a zobrazení
    Jubilejní sborník přednášek k 90. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví, k 110. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Františka Čechury, DrSc., k 90. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Karla Neseta, DrSc
    Moderní geodézie v ozbrojených silách. Vojensko-technická informace 58/1998
    Sborník ze semináře "Úlohy moderní geodézie"
    Úlohy moderní geodézie
    Z dějin geodézie a kartografie
    Zborník referátov z odbornej konferencie s mezinárodou účasťou "GPS+GLONASS+GALILEO: nové obzory geodézie"
Article
    Elipsoidální korekce základní rovnice fyzikální geodézie
    O hlavných výsledkoch výskumu súčasnej dynamiky zemského povrchu vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie
    Sborník semináře Úlohy moderní geodézie. Vojenský zeměpisný ústav, 21.-25.2.1994
    Výuka geofyziky v oborech geodézie a důlní měřictví