Record details

Title keyword
    Geofondu
Monograph
    Metodický návrh na doplnění registru sesuvů v databázi Geofondu ČR a jeho začlenění do informačního systému pro oblast havárií
Article
    Geologická dokumentace, archívní činnost a faktografické informace v Geofondu Praha
    Hydrogeologické databáze Geofondu ČR, problematika jejich naplňování ve vztahu k životnímu prostředí
    Podzemní voda v databázích a publikacích Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., České geologické služby a České geologické služby - Geofondu
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Registr hydrogeologických vrtů v Geofondu
    Seminář k 35. výročí založení Geofondu Praha
    Úloha a činnost Geofondu České republiky
    Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství
    Vrty z oblastí českých uhelných pánví, ze kterých jsou vzorky uloženy v Geofondu
    Výsledky geologickej informatiky na Slovensku a rozvoj Geofondu v rokoch 1969-1983