Record details

Title keyword
    Geofyzika
Monograph
    Rozpojování hornin řeznými nástroji a vodnim paprskem. Materiál pro specializační studium Hornická geomechanika a geofyzika
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 1
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2
Article
    The actual state and possibilities of the airborne geophysics in the a.s. Geofyzika Brno (1994)
    Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP
    Geofyzika
    Geofyzika n. p. vedoucím pracovištěm vědeckotechnického rozvoje
    Geofyzika při vyhledávání a ochraně minerálních vod v ČSR
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Podíl pražského závodu n.p. Geofyzika Brno při řešení problémů inženýrské geologie a hydrogeologie
    Proč geofyzika nevěří na plášťové hřiby
    Přehled výsledků n. p. Geofyzika při průzkumu na uhlovodíky od r. 1978
    Užitá geofyzika na Vysoké škole báňské - technické univerzitě Ostrava
    Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
    Užitá geofyzika při vyhledávání čedičových těles v severočeském hnědouhelném revíru
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let
    Vývoj oboru užitá geofyzika
    Životní prostředí a geofyzika
Serial
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika