Record details

Title keyword
    Geografické
Monograph
    150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006)
    Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti)
    Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně
    Geografické aspekty středoevropského prostoru
    Geografické informácie . 8
    Geografické informácie . 9
    Geografické informácie 7 ů Sborník z 13. kongresu SGS
    Geografické informácie. 8
    Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografie v kontexte nového regionálneho rozvoja
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
    Geografie a proměny poznání geografické reality
    Geografie-sborník České geografické společnosti. 1
    Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. eds: Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti - elektronický sborník příspěvků na CD-ROM, Liberec 25. - 29.8.2008
    "Modul geografické a geologické lokalizace - Lokalizační a mapová aplikace verze 1.1"
    Sborník abstraktů - Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti
    Sborník České geografické společnosti
    Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti, České Budějovice 30. 8. - 2. 9. 2006.
Article
    Český geológ Jan Krejčí a jeho geografické postřehy o slevenskom území
    Data pro geografické informační systémy
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    Geografické aspekty transformace zemědělství v okrese Frýdek-Místek
    Geografické informační systémy : jak nahlédnout za "kopečky" a přitom zůstat doma
    Geografické informační systémy a web
    Geografické informační systémy pomáhají předvídat záplavy
    Geografické informační systémy pro každého
    Geografické informační systémy pro města a obce
    Geografické informační systémy slouží i běžným uživatelům PC. Digitální pomocníci pro každodenní život
    Geografické informační systémy v režii IBM
    Geografické informační systémy ve správě inženýrských sítí
    Geografické podmínky vzniku povodní
    Geografické usporiadanie pôdneho krytu
    Metody a přístupy regionálně geografické syntézy
    Nabídka dat pro geografické informační systémy se stále rozšiřuje
    Sociálně geografické rozdíly mezi panelovými sídlišti ČR a vybrané problémy jejich současných proměn
    Vybrané geografické aspekty hornické činnosti v krajině Dubňan a okolí
    Zasedání geomorfologických pracovních skupin Mezinárodní geografické unie v Nizozemí 1981
Serial
    Geografické podklady pro zpracování péče o CHKO Žďárské vrchy
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy
    Geografické rozhledy
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
    Geografie. Sborník české geografické společnosti
    Informace České geografické společnosti
    Sborník České geografické společnosti
    Sborník Československé geografické společnosti