Record details

Title keyword
    Geológov
Monograph
    Zborník príspevkov z 5. konferencie inžinierskych geológov Geológia a životné prostredie
Article
    Geologické mapovanie geológov C.K. Ríšskeho geologického ústavu na Slovensku v druhej polovici 19. storočia
    Medzinárodné stretnutie inžinierskych geológov v Číně : (abstrakt přednášky)
    Vklad češskich geologov v geologičeskom issledovanii Tirolja - František Pošepny (1836-1895)