Record details

Title keyword
    Geolog
Monograph
    Dionýz Štúr, geológ, paleontológ, botanik, slovenský národovec (1827-1893) : zborník referátov zo seminára uskutočneného dňa 7.10.1993 venovaného pamiatke 100. výročia úmrtia Dionýza Štúra : bibliografia Dionýza Štúra
    Geolog Tibor Buday
    Inženýrský geolog Quido Záruba
Article
    Bývalý geolog - současný malíř
    Czeski geolog - profesor Pavel Bosák nowym członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności
    Český geológ Jan Krejčí a jeho geografické postřehy o slevenskom území
    Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    Geolog Charles Darwin : jak geologie objevila čas a biologie evoluci
    Geolog Charles Darwin : jak geologie objevila čas a biologie evoluci
    Geolog Charles Darwin
    Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha
    Geolog RNDr. Bohuš Zítek sedmdesátníkem
    Georg Bruder - geolog a pedagog
    Goethe jako geolog v Čechách
    Ing. Franz Kiegler - geolog a muzejní pracovník
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    Josef Emanuel Hibsch - syn sopečného pohoří : nejvýznamnější geolog Českého středohoří
    Josef Emanuel Hibsch - syn sopečného pohoří. Nejvýznamnější geolog Českého středohoří
    Ložiskový geolog na penzi vzpomíná
    Naše země je tak malá říká Josef Sekyra, geolog, horolezec a první Čech, který stanul na jižním pólu
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Promovaný geolog Antonín Kopecký, CSc., šedesátníkem
    Rudolf Václav Helmhacker - geolog a montanista
    Teplický geolog Gustav Carl Laube
    Velká povodeň se určitě brzy vrátí. Proč čekal záplavy v Čechách a jak ještě mohou vypadat, píše pro MF DNES geolog Václav Cílek
    Zemřel geolog a archeolog RMDr. Karel Žebera, DrSc.
Serial
    Arbeitstagung Retz - Hollabrunn. Geolog B.-A., Wien