Record details

Title keyword
    Geologů
Monograph
    Digitální sborník Konference Společnosti důlních měřičů a geologů /14./. 100. výročí založení Stolice geodezie a důlního měřictví
    Sborník anotací a digitální sborník přednášek. 12. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
Article
    Činnost geologů Českého geologického ústavu v Nikaragui
    EFG - Federace evropských geologů, cesta k titulu eurogeolog
    Geochautauqua v Calgary : 15. ročník zasedání severoamerických matematických geologů
    Hodiny biologů a geologů se rozcházejí
    Hranická propast očima geologů
    Hranická propast očima geologů
    Informatika se snaží získat přízeň geologů
    Mezinárodní kongres inženýrských geologů
    Mezinárodní zasedání geologů a programy životního prostředí
    Nestor sovětských geologů, akademik D. V. Nalivkin, zemřel
    O činnosti Asociace geologů zabývajících se výzkumem permu
    O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů : k významnému životnímu jubileu geologů Vojena Ložka a Jiřího George Kukly
    Památníky geologů v sluneční soustavě
    Planety očima geologů
    Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui
    Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui
    Pracovní setkání uhelných geologů na téma aplikace sekvenční stratigrafie na uhlonosné sedimenty
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Konopáč 26.-30. května 2008
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Spolupráce uhelných geologů socialistických zemí
    Účast inženýrských geologů při ochraně přírodního prostředí
    Výroční exkurze francouzské Asociace geologů permu na významné paleontologické naleziště
    Výsledky práce geologů zaměřené proti ničení životního prostředí
    Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách