Record details

Title keyword
    Geología
Monograph
    22. Sympozjum. Geologia formacji weglonosnych Polski. Materialy
    Abstracts of the XIII. Congreso Peruano de Geología, Lima
    Geologia 2008
    Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
    Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu
    Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu
    Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov
    Geológia a životné prostredie
    Geológia a životné prostredie-Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou
    Geologia formacji weglonosnych Polski
    Geologia formacji weglonosnych Polski. 17. Sympozjum
    Geologia formacji węglonośnych Polski. 30. sympozjum. Materiały.l
    Geologia i zagadnienia ochrony środowiska w regionie Górnośłąskim. Materiały konferencyjne. 2, Wycieczka
    In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica
    IX. sympozjum "Geologia formacji węglonosnych Polski. Formacja karbóńska"
    XXXII sympozjum geologia formacji weglonosnych Polski : materialy
    XXXII Sympozjum Geologia Formacji Weglonośnych Polski, Materialy
    Zborník prednášok : geológia a životné prostredie : Donovaly 1.-3.10.1991
    Zborník prednášok Baníctvo, geológia a životné prostredie v Európskej únii
    Zborník príspevkov z 5. konferencie inžinierskych geológov Geológia a životné prostredie
    Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia
    Zborník referátov z 2. konferencie Geológia a životné prostredie
    Zborník vedeckých prác Geológia a životné prostredie
Article
    Cajamarca - Síntesis de la geología estructural a hidrogeología
    Churín - Síntesis de la geología estructural a hidregeología
    Geológia a dunajské podzemné vody
    Geológia a metalogenéza Burundskej republiky
    Geológia a nerastné suroviny neovulkanitov
    Geológia a ochrana životného prostredia v ČSFR a SFRJ
    Geológia a stratigrafia južnej a centrálnej časti Levočských vrchov
    Geológia a stratigrafia okolia ložiska spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredne Považie)
    Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry
    Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
    Geológia a tektonika juhozápadnej a severnej části kryštalinika Malých Karpát
    Geológia a životné prostredie
    Geológia kryštalinika západných Karpát (výsledky, problémy, perspektívy)
    Geológia Levočských vrchov a Hornádskej kotliny
    Geológia okolia Kráľovej hole
    Geológia okolia Ružbašských kúpelov
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geológia severného svahu šahanskej antiformy
    Geológia sz. časti Nízkých Tatier a priľahlej časti Veľkej Fatry
    Geológia Tuniska
    Geológia Východoslovenskej nížiny
    Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica
    Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
    K hlavným výsledkom úlohy Regionálna geológia Západných Karpát
    Prečo se stala geológia popoluškou?
Serial
    Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B, Geographia, geologia, mineralogia et petrographia
    Boletín de la Real Sociedad Espanola de Historia Natural, Geología
    Faculdade de Ciencias do Porto, Departamento de Geologia, Memoria
    Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis, Geologia
    Geologia
    Geologia 2008
    Geologia Croatica
    Geologia sudetica
    Giornale di Geologia. Serie 3
    Górnictwo i Geologia . Kwartalnik
    Materialy Geologia formacji weglonośnych Polski
    Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. Geologia
    Regionálna geológia Západných Karpát
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia
    Studia universitatis Babeş-Bolyai : geologia
    Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geologia
    Trabajos de Geología
    Západné Karpaty. Séria geológia
    Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inženierska geológia
    Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geológia