Record details

Title keyword
    Geologicznego
Article
    Białe kruki w Bibliotece Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego - Część 1
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
Serial
    Annales Societatis geologorum Polaniae (Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego)
    Biuletyn Państwowego Institutu Geologicznego. Hydrogeologia
    Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego
    Biuletyn państwowego instytutu geologicznego. Hydrogeologia
    Prace Panstwowego Instytutu Geologicznego
    Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego