Record details

Title keyword
    Geomechanické
Monograph
    1. Česko-polské geomechanické symposium
    1. Česko-polské geomechanické sympozium
    1.Česko-polské geomechanické symposium
    Fyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků vrtních jader z druhé etapy výběru polygonů. (Melechovský masív-etapa 2). Závěrečná zpráva
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008. Sborník příspěvků
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2007
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008
Article
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
    Geomechanické faktory ovlivňující svěr nadloží s podložím a možnosti jeho využití
    Geomechanické hodnocení ložisek černého uhlí ve středních Čechách
    Geomechanické monitorovací systémy
    Geomechanické rozbory ve světle jejich nerostného složení
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 1. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masívu
    Slapové síly a anomální geomechanické jevy