Record details

Title keyword
    Georadaru
Article
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov