Record details

Title keyword
    Georg
Article
    Georg Bruder - geolog a pedagog
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru