Record details

Title keyword
    Geotechnice
Monograph
    Seizmická měření v geotechnice
Article
    Evropské normy v geotechnice v posledních 15 letech
    Geoekologie a její úloha v geotechnice
    Hydrogeologické problémy v geotechnice
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice
    Podobnost v hornické geotechnice
    Povrchová geotermická měřění v inženýrské geologii a hornické geotechnice
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Spolehlivost matematického modelování v geotechnice
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Využití laserového skenování v geotechnice