Record details

Title keyword
    Geotechnika
Monograph
    Geotechnika 96. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie
    Geotechnika 97. Základ moderných technológií výstavby
    Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Zborník
    Geotechnika 2000
    Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí
    Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov
    Geotechnika 2006. Konštrukcie, technológie, materiály a monitoring. Zborník
    Geotechnika 2008. Konštrukcie, technológie a monitoring /12./
    Geotechnika 2008,Konštrukcie, technológie a monitoring
    Geotechnika i budownictwo specjalne 2000
    Geotechnika i budownictwo specjalne 2002. Ze szczególnym uwzgladnieniem problematyki towarzyszcej eksploatacji rud miedzi
    Geotechnika w budownictwie i górnictwie
    Hornická Příbram 1998. Sekce S. Geotechnika a podzemní stavitelství. Sborník přednášek
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 6 - Geotechnika a stavitelství
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika.
    Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecké konferenceVUT Brno, Sekce č. 5 Geotechnika
    Sborník symposia Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S - Geotechnika a podzemní stavitelství.
    Zborník Geotechnika - 2012 - Geotechnics
    Zborník Geotechnika 2000
Article
    75 let Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Celoštátna študentská vedecká konferencia Stavebníctvo 1983 - sekcia geotechnika
    Geotechnika a ochrana podzemní vody
    Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Účast geotechnika při řešení problematiky sanace historické části města Brna
Serial
    Geotechnika