Record details

Title keyword
    Geovědní
Monograph
    Geovědní informační systém oblasti Jesenicka
    Geovědní informační systém oblasti Žďárských vrchů
    Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje
    Geovědní mapy 1 : 500 000
    Národní geovědní bibliografie
    Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2008
    Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2009
Article
    Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Národní geovědní bibliografie GeoLib
    Nové geovědní informační služby - portál SGS a portál rizikových geofaktorů