Record details

Title keyword
    Gföhlské
Article
    Amfibolity gföhlské skupiny
    Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky