Record details

Title keyword
    Globální
Monograph
    Energie a globální oteplování. (Země v proměnách při opatřování energie), Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, Brno 2006
    Globální geofyzikální problémy. (Schemata, tabulky a texty k přednáškám)
    Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky. Sborník abstraktů
    Globální oteplování
    Globální oteplování Země : příčiny, průběh, důsledky, řešení. Brno : VUTIUM, c2008
    Koncepce a rozvoj národní geologické mapové databáze v návaznosti na evropské a globální datové infrastruktury
    Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení
    Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení
Article
    Analýza růstu globální teploty
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Důkazy globální tektoniky na Venuši?
    Globální klimatická změna
    Globální korelace uhlonosných formací
    Globální korelace uhlonosných formací
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Globální rozložení napětí podle S.K. Runcorna a vztah k tektonice
    Globální struktura hustoty v zemském plášti
    Globální špačci na úsvitu nové doby : Ceny obilí se na původní úroveň už nejspíš nevrátí, energie totiž budou stále dražší
    Globální teplota roste nepravidelně
    Globální trendy a nové regionální výzvy v rozvoji větrné energetiky na příkladu Mexika
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    Hospodaření s nerostnými zdroji - současná globální situace a výhled
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému: pozdní devon, údaje z lomů Cemo, a.s. v Mokré
    Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu
    Na ropné houpačce : ceny ropy jsou příliš nízké, neumožňují investice do ložisek. Hrozí proto další fáze globální krize
    Návrat bohyně Gé. Globální oteplení očima živé planety
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Nový problém: globální cyklus dusíku
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Proč může globální oteplení přinést globální ochlazení
    Sledování biodiverzity suchozemských ekosystémů v kontextu globální změny
    Spustil únik uhlovodíků globální oteplení?
    Vliv geomagnetické aktivity na regionální a globální teplotu vzduchu
    Změna kontinentality podnebí v souvislosti s globální klimatickou změnou